Тестови за 4. разред из природе и друштва

Уобичајен

.

Критеријумски тестови за 4. разред из природе и друштва  (2012. г.):

.

Тест1

Тест2

Тест3

Тест4

.

Извор:  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

.

Advertisements

Тестови за 4. разред из српског језика

Уобичајен

.

Критеријумски тестови за 4. разред из српског језика (2012. г.):

.

Тест1

Тест2

Тест3

Тест4

.

Извор:  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

.

Тестови за 4. разред из математике

Уобичајен

.

Критеријумски тестови за 4. разред из математике (2012. г.):

.

Тест1

Тест2

Тест3

Тест4

.

Извор:  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

.